ALL PRODUCTS
สินค้าเราคือสินค้าประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นเทรนด์อนาคตซึ่งการประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค ซึ่งมีหลายหลายประเภทดังนี้
สปอตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์
(SOLAR LIGHTING)
ซึ่งมีข้อดีคือ ไม่ต้องเดินสายไฟภายนอกอาคารเพิ่ม สามารถติดตั้งจุดไหนก็ได้ตามต้องการเพื่อให้แสงสว่าง ราคาเข้าถึงง่าย และอายุการใช้งานนาน 50,000-100,000 ชั่วโมง ทนฝน ทนแดด สามารถใช้งานภายนอกได้ แบตเตอรี่จะอายุ 1.5-2 ปี
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
(SOLAR STREETLIGHT)
สินค้าเราตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่ใช้งานยาวนานโดยที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนหรือซ่อมบ่อยๆ เนื่องจากเราใช้สินค้าคุณภาพสูง เช่น อลูมิเนียมและแบตเตอรี่เกรด A ที่อายุยาวนาน 7-8ปี เพราะไฟถนนติดตั้งบริเวณสูง ทำให้ยุ่งยากถ้าใช้เวลาเปลี่ยนหรือซ่อมบ่อยๆ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
(SOLAR ROOFTOP)
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานภายในบ้านหรือองค์กร เรามุ่งเน้นระบบที่สามารถใช้งานภายในบ้านเวลากลางคืนได้ หรือระบบออฟกริด (Off Grid) ซึ่งจะชาร์จพลังงานผ่านแผงโซล่าเซลล์ และเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อสำรองพลังงานไว้ใช้ได้ ซึ่งสามารถจ่ายพลังงานไปยังระบบแสงสว่าง ทีวี พัดลม ภายในบ้านได้ในเวลากลางคืน
ปั๊มน้ำโซล่าเซล
(SOLAR WATER PUMP)
สินค้านี้จะจำเป็นสำหรับชาวไร่ ชาวสวน ที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงสำหรับบางพื้นที่ และไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าในการเดินสายไฟสำหรับการทำงาน
Powered by MakeWebEasy.com